blind fields

ágnes györe blindfolded relation with fire

During past years, Ágnes worked with diverse fire equipment and props as well as the techniques of movement which enabled her to develop a connection with fire and to grow as a fire performance artist. Within the blind fields project, Ágnes researches her relation with fire by being blindfolded. Challenging her senses, her intention is to explore her own sensitivity, inner consciousness and creative movement with fire. Her goal is to somatically internalize the received sensations and to build such a relation with fire that will help her acquire trust and self-confidence, enabling her to move with fire in a manner that is both free and fluent.


Tijekom proteklih godina Ágnes je radila s različitim vatrenim rekvizitima i tehnikama pokreta, koji su joj omogućili da razvije svoju povezanost s vatrom i da raste kao umjetnica vatrenog performansa. U sklopu projekta blind fields Ágnes istražuje svoj odnos s vatrom noseći povez preko očiju. Izazivajući svoja čula namjerava istražiti svoju osjetljivost, unutrašnju svijest i kreativni pokret s vatrom. Njen cilj je da internalizira primljene senzacije u svoje tijelo i da izgradi odnos s vatrom koja će joj pomoći da stekne povjerenje i samopouzdanje kako bi se slobodno i tečno kretala s vatrom.

July 6, 2016