blind fields

andrea krunić improvisation on orff instruments

“On the day of my new experience with blind fields, I met Šejla Mujdanović who joined me in my improvisation on Orff instruments. This was a set of various instruments such as metallophone, xylophone, sansula, several kinds of rattles, djembe, etc. Though we didn’t limit ourselves in regard to who does what, our general goal consisted in Šejla reacting to my improvisation, the music I created, by performing her own movements.

After putting a blindfold, the improvisation begun. Though I could not see Šejla visually, I felt her proximity and movement. I tried to focus on a sound and music that were the final products of my playing and exploring. I searched for a sound that would prove as real in that given moment. I let the music lead me on. I explored many variants of playing various instruments, not only in a classical manner i.e. as the instrument is supposed to be played by rule. I explored and combined different instruments. In a certain moment, Šejla and me connected both psychologically and physically, though touch, which was both pleasant and warm. Together we improvised on instruments and played complementing each other. We felt music. Also, the beautiful point on that day of exploration was the weather – it was raining. I could feel the rain on my skin, I could touch in on my instruments, it was heard – around us, on earth, trees, stones… It was heard on djembe as well. The rain played, of its own accord.

The improvisation lasted for about an hour. The experience was priceless and unforgettable. Though I had previous experiences with music improvisation within a domain of music therapy, this experience was special – due to being blindfolded and due to performing in a natural environment. After the improvisation ended, Šejla and myself simply couldn’t stop sharing our experiences. Satisfied and enriched with new emotions and an amazing experience, we wrapped up a whole and contributed to the blind fields project.”


“Na dan improvizacije i novog iskustva sa blind fieldsom, upoznala sam Šejlu Mujdanović koja mi se pridužila u improvizaciji na Orffovom instrumentariju. Taj Orffov instrumentarij sadržavao je razne instrumente, kao na primjer metalofon, ksilofon, sansulu, više vrsta zvečki, djembu itd. Iako se nismo ograničavali na neke striktne granice tko što radi, generalni cilj je bio da Šejla reagira pokretom na improvizaciju, glazbu koju ja stvaram.

Nakon što smo stavili povez na oči, improvizacija je započela. Iako Šejlu nisam vizualno vidjela, osjetila sam njenu blizinu i pokret. Pokušavala sam se fokusirati na zvuk i glazbu koja je bila finalni produkt moga sviranja i istraživanja. Tražila sam zvuk koji će biti pravi u tom trenutku. Pustila sam da me glazba vodi. Istraživala sam mnogobrojne varijante sviranja različitih instrumenata, ne samo na klasičan način, tj. kako bi se instrument u pravilu trebao svirati. Istraživala sam i kombinirala različite instrumente zajedno. U jednom trenutku Šejla i ja smo se spojile psihički i fizički, putem dodira, koji je bio jako prijatan i topao. Zajedno smo improvizirale na instrumentima i naša se glazba nadopunjavala. Osjećale smo glazbu. Također, ono što je bilo predivno tog dana eksploracije, jest vrijeme – padala je kiša. Kiša se osjetila na mojoj koži, na instrumentima preko dodira i čula se zvukovno – oko nas, po zemlji, na drveću, kamenju… Čula se i na djembi. Kiša je sama svirala.

Impovizacija je trajala otprilike sat vremena. Iskustvo je bilo neprocjenjivo i nezaboravno. Iako imam iskustva sa slobodnom glazbenom improvizacijom u glazbenoj terapiji, ovo iskustvo je posebno zbog poveza na očima i zato jer se odvijalo u prirodi. Nakon završetka improvizacije doživljaji i izmjena iskustva sa Šejlom nije imala kraja. Zadovoljne i bogate novim osjećajima i predivnim iskustvom, zaokružili smo cjelinu i pridonijeli blind fields projektu.”

PHOTOGRAPHS

May 11, 2016