blind fields

šejla mujdanović blindfolded dance

“My first contact with blind dance occurred in a company of Andrea, as she is into music therapy. Listening carefully to her sounds and performance, I begun relaxing and approaching her, following my feeling and the sound frequencies. Actually, two of us connected very quickly. I felt I can follow each of her rhythms and yet – it seemingly didn’t matter if I truly followed her. It was interesting to see how much did my sense of a sound intensify and somehow I related to it differently, through space and movements, actually without a somatic feeling and perception of size, distance or time. I often searched for all those musical instruments around me – playing them, hitting and scratching them, sensing different materials, weight, sound, connecting with Andrea’s sound. In a certain moment I felt also the earth, grass, rain, a different and indeed a very interesting sensation. I noticed I have coordination and do not feel lost. At some points I walked a lot, distancing myself from the sound and coming back, following my feeling in search of the sound. My sense of the body was stable and balanced and I was able to perform each movement without fear and with equal strength and power, though I deem I was distracted by a differing perception of sound and a feeling of rhythm which I could sense in my body.

On the second occasion I was exploring my dance while blindfolded and in nature, on Plitvice Lakes. I explored a world deprived of visuality, a world of colourless timeless beauty, a world of touch, balance, sound, smell, a world of new perception. I felt relaxed, sensing the nature around me as well as the passers-by, their ephemerality, the sounds of human voices, even their gazes which I could not see. I observed a difference in regard to the previous occasion when I was amazed with the sounds of Andrea’s instruments which I heard blindfolded and which distracted me, as opposed to this new dance when I listened to the quiet sounds of nature, birds, forest, water… I had no sense of time, but felt connection to the earth and nature and a constant desire to dance while my entire body touches the earth.”


“Prvi dodir sa slijepim plesom krenuo je uz Andreu – ona se bavi glazbenom terapijom. Slušajući koncetrirano njene zvukove i izvedbu, krenula sam se opuštati te približavati njoj prema osjećaju i frekvencijama zvuka. Zapravo smo se jako brzo povezale, osjetila sam da mogu pratiti svaki njezin ritam, a opet kao da nije bilo ni bitno pratim li je uistinu. Zanimljivo je bilo koliko mi se osjećaj za zvuk povećao i nekako sam se drukčije odnosila prema tome, kroz prostor i pokrete zapravo i nisam imala neki fizički osjećaj i percepciju veličine, udaljenosti, kao ni vremena. Često sam tražila sve te glazbene instrumente oko sebe, svirala ih, udarala, grebala, osjećajući različite materijale, težinu, zvuk, spajajući se sa zvukom Andree. U nekom trenutku osjetila sam i zemlju, travu, kišu, drukčiji osjet, jako zanimljiv. Primijetila sam da sam
koordinirana i da se ne osjećam izgubljeno, u nekim trenucima sam toliko hodala i udaljavala se od zvuka te se kasnije vraćala na isto mjesto po osjećaju tražeći zvuk. Osjećaj tijela mi je stabilan, uravnotežen, mogla sam svaki pokret izvesti bez straha s jednakom jačinom i moći, iako mislim da mi je pozornost odvlačila ta drukčija percepcija zvuka i osjećaj ritma što sam ga osjećala u tijelu.

Drugi put istražujem svoj ples s povezom preko očiju u prirodi na Plitvičkim jezerima. Istražujem svijet bez vizualnosti, svijet bezbojne bezoblične bezvremenske ljepote, svijet dodira, ravnoteže, zvuka, mirisa, svijet nove percepcije. Osjećam se opušteno, osjećam prirodu oko sebe, ali i prolaznike, njihovu prolaznost, zvuk ljudskog glasa, čak osjećam i njihove poglede koje ne vidim. Primjećujem razliku od prošlog puta kada sam bila zadivljena zvukovima Andreinih instrumenata, koje čujem zavezanih očiju i koliko mi je tada to odvlačilo pažnju za razliku od novog plesa kada sam slušala tihe zvukove prirode, ptica, šume, vode… Nisam imala osjećaj o vremenu, osjećala sam povezanost sa zemljom i prirodom i stalno sam htjela plesati cijelom površinom tijela o zemlju.”

PHOTOGRAPHS

May 18, 2016